Aldersrelatert trening
Av Murern

Ungdomshåndball (13-16)

“Grunnleggende bevissthet”

Generelt:

 • Trening 2 til 3 ganger i uka
 • Delta på Fredrikstad Cup, VÅR cup og Partille cup
 • Alltid individuell utvikling i sentrum
 • Oppfordre spilleren til å drive flere idretter. Hvis ikke varier treningen-ikke kun håndball
 • Løpetrening/løpesteknikk
 • Koordinativ – motorisk trening
 • Prøve å legg opp til to overnattingsturneringer
 • Treneren skal ha minst Trener I utdannelse
 • Holdningsskapende arbeid. Hva ligger i “Fair play”
Treningsmoment:

 1. Grunnteknikk:
 • Gripe, Fange, stusse, styre, kontollere
 • Kast i bevegelse
 • Kast (gulv, vegg, tak)
 • Løpsteknikk
 • Sats teknikk
 • Fallteknikk
2. Personlighetsutvikling:

 • Oppmerksomhet
 • Konsentrasjon
 • Treningsrutiner
 • Holdninger til hygiene (f.eks felles dusj etter trening og kamp)
3. Fokus på individuelle forsvarsmoment:

 • Støte
 • Blokke
 • Forhold til motspiller
 • Spille ut ballen når motstanderen stusser
 • 3-3
 • Mann – mann
 • 3-2-1
 • Fokus på offensivt forsvar
 • Press på ballfører
 • Fotarbeide
 • Motorikk
4. Bevelelseserfaringer:

 • Hinderløyper
 • Spill
 • Leker
 • Andre idretter
5. Skudd Bakspiller:

 • Underarmskudd
 • Hoppskudd
 • Hoppskudd med sperre
 • Avstemte skudd
 • Stegskudd
5. Skudd Kant:

 • Skjult kast (lobb med høy arm)
 • Høy kastarm, variere med avslutninger med lang arm ut til siden
 • Start fra hjørnet før innhopp
6. Skudd Linjespiller:

 • Vending
 • Sats før avslutning
7. Kast:

 • I bevegelse
 • Støtkast
 • Kast med ballsprett
 • Kast med sats
 • Kast ved kryssbevegelser
8. Gjennombrudd:

 • Høyre/venstre
 • Venstre/høyre
 • Ballsprettfinter
 • Skuddfinter
 • Kroppsfinter
 • Overslagsfinter
9. Angrep:

 • Grunnspill
 • Ballbaner og løpsmønster
 • Bevegelser med og uten ball
 • Rettvendt mot mål
 • Bredde og dybde i spillet
9. Kondisjon / Styrke:

 • Hurtighetstrening
 • Styrketrening med kroppen som motvekt
 • Skape kultur for fysisk trening
10. Målvakt:

 • Vurdere ulike utfall for samme type skudd.
 • Behold det som føles best
 • Koordinasjon / beveglighetstrening. Hele kroppen
 • Kast. Korte – lange-harde- høye- rette
 • Arbeidsfordeling ved avslutning fra bakspiller, kantspiller eller linjespiller
 • Timing. Spesielt ved gjennombrudd på utsiden av 2 ér
Trening i klassen 13-16 år må også tilpasses den enkeltes ferdighetsnivå.
Nedenfor følger en todeling av treningen, nivå 1 og nivå 2.
Har man en treningsgruppe som har kommet ekstra langt ferdighetsmessig trener man etter retningslinjene på nivå 2

NIVÅ 1 Spillerutvikling 13-16 år

"Bevisst / forståelse"

Generelt:

 • 4 treningsøkter i uka
 • La alle spille “like mye” (disponering av laget)
 • Fokus på individuell utvikling
 • Delta i Østlandsserien og Bring
 • Aktive i flere idretter
 • Beveglighetstrening
 • Koordinasjonstrening
 • Fortsatt jobbe med den individuelle teknikken
 1. Skudd Bakspiller:
 • Stegskudd
 • Underarmskudd
 • Hoppskudd med et steg sats
 • Knekk i hofta
 • Pådrag lavt høyt skudd
 • Pådrag høyt lavt skudd
 • Tobeinsats ved hoppskudd
 • Skjulte skudd
2. Skudd Kant:

 • Flyver
 • Sats med motsatt bein
 • Start fra frikast
 • Skru uten klister
3. Skudd Linjespiller:

 • Knekk i hofta
 • Skudd på vei ned, f.eks i forbindelse med skyv fra forsvarer
4. Kast:

 • Bevegelse - Kast i maksfart
 • Kast ved kryss
 • Støtkast
 • Både høyre og venstre hånd
 • Flyver ball
 • Bak ryggen
 • Mellom beina
 • Innspill
4. Gjennombrudd:

 • Høyre/venstre
 • Venstre høyre med og uten ballsprett
 • Overslagsfinte med og uten ballsprett
 • “Dobbeltfrosk”
 • Skuddfinter
 • Egne finter
5. Forsvar:

 • Fotarbeide/forflytning
 • Støte, Blokke, forholdet til motspiller
 • Forhindre gjennombrudd
 • Spille ut ballen når motstanderen stusser ballen
 • 3-2-1
 • 5-1
 • Bredde og dybde i spillet
 • Skråstilling
6. Angrep:

 • Individuell angrepsteknikk
 • Kontringsøvelser
 • Grunnspill
 • Utspill til kant
 • Innspill
7. Kondisjon / Styrke:

 • “Utdannelse” i fysisk trening
 • Hurtighetstrening
 • Utholdenhetstrening
 • Styrketrening med kroppen som belastning
 • Teknikktrening med skivestang med veldig lette vekter (fra ca 15 års alder)
 • Lett spenst trening/lett hopptrening
8. Målvakt:

 • Finne frem til en individuell stil
 • Fortsette utviklingen av grunnspill
 • Koordinasjonstrening
 • Beveglighetstrening / Hurtighetstrening
 • Hente ballen hurtig. Kast – korte og lange
 • Det viktigste er ikke hvordan man tar ballen, så lenge man gjør samme bevegelse/utfall hver gang i de ulike posisjonene


NIVÅ 2 Spillerutvikling 13-16 år

"Metodisk ansvarstenkende"

Generelt:

 • 4 – 5 treningsøkter i uka
 • Begynne å toppe laget fra (J/G-15)
 • Tenk langsiktig som trener
 • Ikke tenk på kortsiktige resultatmessige mål ved å ha et komplisert kombinasjonsspill
 • Delta i Østlandsserien – Bing
 • Begynne å teste spillerne (www.fysprofilen.se)
 • Lære spillerne nytten med treningsdagbok
 • Lære bort viktigheten av rett kosthold
 • Prate om alkohol, tobakk og dopingmidler
 • Introduksjon av mental trening
 • Spillerne skal gå Barnekampleder kurs (15 år)
 • Spillerne skal gå første delen av Trener I (16 år)
 • Trenerne skal ha minst Trener II utdannelse
 • Samkjøring med senioravdelingen om hospitering
 • Oppfordre spillerne til å ta idrett og håndball på videregående
Treningsmoment:

 1. Skudd Bakspiller:
 • Underarmskudd med sats
 • Halvkringle
 • Skjulte skudd
 • Hoppskudd med et steg sats
 • Underarmskudd
2. Skudd Kant:

 • Flyver
 • Variererte skuddvarianter med høy arm
 • Skru uten klister
3. Skudd Linjespiller:

 • Mottak i luften
 • Knekk i hofta ved innhopp
 • Skudd etter lavt innhopp
4. Kast:

 • I bevegelse
 • Bak ryggen
 • Mellom beina
 • Luftpasning
 • Ved krysninger (løpende / hoppende /uten steg i satsen)
5. Gjennombrudd:

 • Ballsprett/driblinger
 • Vendinger
 • Overslag med og uten stuss
 • Retningsendringer
 • Høyre/venstre og venstre/høyre finter uten ballsprett
 • Hoppskudd med vending
 • Egne gjennombrudd
6. Forsvar:

 • Trene mye offensivt forsvar, det utvikler både forsvar og angrepsspill
 • Et grunnspill i forsvar - bygg på med andre varianter
 • Møte/stå høyt på motstandernes kontringer
 • Ta ut motspillere i ulike faser av spillet
 • Ulike forsvarsvarianter 6-0, 5-1, 3-3, 3-2-1, helbanepress
7. Angrep:

 • Fortsette å utvikle individuell angrepsteknikk
 • Begynne å jobbe inn et grunnspill
 • Gi spillerne stort ansvar i forbindelse med de ulike valgene i grunnspillet
 • Rekkefølgen for innlæring av grunnspillet:
  Rullespill/pådragspill
  Krysningsspill
  Overgangsspill
8. Kondisjon/styrke:

 • Hard oppkjøringsperiode fra 1.mai med vekt på styrke og løpskapasitet. Viktig at dette holdes ved like under sesongen
 • Oppfordre spillerne til å føre individuell treningsdagbok
 • Test spillerne med jevne mellomrom for å holde kontroll på utviklingen av
  Utholdenhetstrening/aerob kapasitet
 • Intervalltrening
 • Anaerob kapasitet
 • Spensttrening
 • Styrke med lette vekter
 • Styrke med kroppen som belastning
 • Styrke med medisinballer
 • Skudd med tung ball
9. Målvakt:

 • Tren utfall med rumpa i gulvet og fra stående. Lave skudd
 • Sats i utfallene til hjørnene. Ikke fall ned
 • Jobb mye med hoftebøyer muskelatur. Løft kneet både opp og til siden. Fører til: Løft kneet og spark deretter oppover. Kan benyttes på alle skudd fra 6 m.
 • Kantskudd. Ta utgangspunkt i den individuelle spilleren og hvilken spillertype han/hun er
 • Skudd fra linjespiller. Ta utgangspunkt i om det er høy eller lav arm på skytteren, og hvilken vei spilleren vender seg
 • Samarbeid med forsvaret. Tren på ulike typer av samarbeid. Avhengig av hvilken type forsvar laget spiller

Powered by: Bloc