Styret og tillitsverv 2016-2017



For kontakt med håndballskole: handballskolen@vestlihandball.no

Leder:

Bjørnar Myking

leder@vestlihandball.no Tlf: 91398310



Sportslig ansvarlig

Junior:

Eva Misje

junior@vestlihandball.no Tlf: 41238917


Sportslig ansvarlig

Senior:

Tommy Stürtzel

senior@vestlihandball.no Tlf: 95089655



Sekretær:
Maiken Forsberg

sekretar@vestlihandball.no Tlf: 93247133




Dommeransvarlig:
Neda Rahimizadeh

dommer@vestlihandball.no Tlf: 90052218



Kasserer:
Tove Veie

kasserer@vestlihandball.no Tlf: 92694284



Kafeteriaansvarlig:
Øistein Kure Syversen

kafeteria@vestlihandball.no Tlf: 90752423



Arrangementsansvarlig:
Jelle Tervoort

arrangement@vestlihandball.no Tlf: 95187860



Ungdomsrepresentant:
Michelle Bakke Pedersen

ungdomsrepresentant@vestlihandball.no Tlf: 90766015


Webmaster:
Thomas Murby

webmaster@vestlihandball.no Tlf: 90653433


Åpen hall:
Jelle Tervoort

apenhall@vestlihandball.no Tlf: 95187860



Andre mailadresser som kan være nyttige:


Mailadresse Til hva?



medlem@vestlihandball.no For inn- og utmeldinger, lagslister etc



sponsor@vestlihandball.no Alt vedrørende sponsoravtaler



dugnad@vestlihandball.no Alt vedrørende dugnader



handballskolen@vestlihandball.no For kontakt med håndballskole



Powered by: Bloc