Foreldre har en viktig rolle i klubben.

Det er foreldrene som kjører, det er foreldrene som driver kiosken, sammen med kafeteria ansvarlig, og det er foreldrene som har vaktene i hallen

I tillegg jobber foreldrene også av og til annen dugnad for å skaffe midler til driften av laget og klubben

Det er foreldrenes dugnad, som gjør at vi kan holde treningsavgiften lavere enn hva som er tilfellet i de aller fleste andre klubber.

I tillegg har selvfølgelig foreldrene den viktigste oppgaven med å motivere og støtte opp rundt den enkelte spiller og det enkelte lag. Interesserte og positive foreldre gjør det til en god opplevelse å være spiller, dommer, trener eller leder i klubben.

For å lede foreldrenes innsats har hvert lag en foreldrekontakt.
Foreldrekontakten fordeler arbeid, skriver kjørelister og vaktlister og er et naturlig kontaktpunkt mellom trener, foreldre og styre.


Powered by: Bloc