ALDERSRELATERT TRENING
Av Murern

Det er viktig å tenke på at barn er barn og ikke små voksne.
Mange av oss trenere har lang erfaring med håndball, men det er ikke sikkert at den type håndball er tilpasset barn.

Hvorfor er det viktig å være bevisst på dette ?

Trening, coaching osv kan ikke gjøres på samme måte på tvers av de ulike alderstrinnene.
Dette kan virke naturlig, men erfaringen tilsier at man benytter den kunnskapen man har, eller hva ?
Hvis man f.eks har sett på en landskamp eller en annen seniorkamp/trening og ønsker å lære barna de samme tingene, går det sjelden bra...
Skulle det mot formodning gå bra så er det i tilfelle det bare flaks, da det ligger helt andre forutsetninger til grunn for et barn enn for en seniorspiller
Derfor tror vi at denne Grønne linjen kan være til hjelp i din trenerhverdag, slik at vi sammen oppfyller barnas behov og skaper rett utvikling

Husk å jobbe med de momentene som finns på yngre nivåer selv om man går opp et nivå. Basis må alltid være på plass.
Trening og kamper skal være på individets vilkår. Vi ønsker å utvikle kreative og teknisk gode individer, som senere skal settes sammen i et kollektivt spillsystem.

I tillegg til dette materialet anbefaler vi NHF trenerutdanning, som på de første nivåene organiseres av NHF Region Øst.

Viktige prinsipper i forbindelse med trening av barn er:

1. Høy aktivitetsgrad

2. Mye ballkontakt

3. Føle mestring

4. Morsomt

5. Lære spillerne å samarbeide

Det er viktig å se barnas behov, slik at vi klarer å beholde de i håndballen.
Vi må trene lagene på barnas vilkår.
De ønsker:

1. å være aktive og i bevegelse, helst med ball

2. å kjenne seg trygge i gruppen

3. at det er orden

4. å bli “sett” under trening og kamp

5. å få prøve på utfordringer

6. å være med å vinne (og lære å tape)

7. å ha det moro (er det ikke gøy så blir de hjemme)

Viktig å huske at det er stor forskjell i utviklingskurven til hvert enkelt individ

HUSK ! Møt ALLTID i treningstøy på trening, og ha gjerne med fløyte


Levert av IdrettenOnline