Aldersrelatert trening
Av Murern

Minihåndball

“Spontanhåndball, vær der ballen er “

Generelt: Målsetningen med Minigruppa er at barna skal komme med i håndballspillet på en leken måte

 • Oppmuntre til spontanitet og kreativitet
 • Gleden i sentrum
 • Gruppen trener en gang i uka i gymsal fra september til april
 • Tren ikke kun håndball på treningene
 • Legg STOR vekt på koordinasjon – motorisk trening
 • Trenerne bør ha Trener I utdannelse fra Region Øst
 • Alle barn skal delta like mye og spille på alle posisjoner
 • La barnenes forventninger og behov styre mye av innholdet i treningene
Treningsmoment:

1. Grunnferdigheter:

 • Løpe
 • Hoppe
 • Gripe
 • Ballsprett/stuss
 • Fange
 • Falle
2. Koordinasjon:

 • Romorientering
 • Balanse
 • Rytme
 • Reaksjon
 • Øye-Hånd
 • Øye-Fot
 • Tilpasset kraft
3. Personlighetsutvikling:

 • Lære kjenne de andre på laget
 • Lære å respektere hverandre
 • Lære å gi og ta i mot positive tilbakemeldinger
 • Lære å samarbeide
 • Lære spillereglene for Minihåndball
Viktig å tenke på:

I tillegg til de overnevnte punktene så må du tenke på å kunne gi tilbakemeldinger på pasningskvaliteten. Ta utgangspunkt i strak arm (gulv – vegg – taket-kast). Kastarmen skal være høy. La barna trene kast med både venstre og høyre arm.
Håndflaten skal være mot den man kaster til i det ballen forlater hånden.
Pass på kroppsstillingen. Pass på at de er i balanse og ikke lener seg for langt frem eller for lang tilbake – Korriger

1. Skudd: Avstemte skudd fra gulvet
Piskekast med høy arm fra kant
2. Kast/Mottak: Kaste og ta i mot
Avstemte piskekast fra gulvet med høy arm
Kast med ballsprett/stuss
3. Gjennombrudd: Se egen mulighet/søk rommet
Høyre venstre/venstre høyre/piruett finte

Målvakt: Grunnstilling - Ta ballen, stå rett, tenk på hendene. Tenk på forstillingen, ca skulderbredde mellomrom. Foten skal vinkles utover mot stolpene ved lave skudd. Følg opp med armen/hånden over foten ved lave skudd

IKKE FOKUS på:
Om man redder med en eller to hender, bra hvis man redder med to hender, men man mister ca 20 cm i rekkevidde ved å bruke to hender


Powered by: Bloc