Hvorfor skal jeg delta på trenerkurs?

  • Kompetanseheving - Nye impulser
  • Øvelser til øvelsesbank og faglitteratur
  • Gir deg muligheten til å skape gode treninger
  • Motivere utøvere til å fortsette med håndball
  • Bygge relasjoner med andre trenere/ledere


Hvorfor prioritere utdanning:

  • Trenerens rolle er viktig for utvikling av laget
  • Forskjellig bakgrunn/kompetanse på trenerne
  • Manglende trenerkompetanse gir ulikt nivå mellom årsklassene - resultater og ferdigheter
  • Håndballen utvikles hele tiden - nye impulser
  • Skape et trenerkollegiumLevert avIdrettenOnline